Stresshantering
 

 

Inom stresshantering arbetar Empyreal som föreläsare och utbildare. Utbildningarna ger en djupare och bredare förståelse än föreläsningarna. Deltagarna får inblick i stressens och stresshan-teringens värld samt hur de skall hantera och balansera sin livssituation. De får även ett bättre förhållningssätt till sin egen och andras stress. En utbildningsinsatts leder till friskare medarbetare, minskad personalomsättning samt ökad arbets-glädje och effektivitet.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.