Övertalighetssituationer

 

Konstverk av Gerdine Willemsen Zuidema.

 

I övertalighetsprojekt (projekt för arbetslösa) har vi haft alla roller, från projektledare via coach (stödperson) till övertalig. Vår kompetens inom teknik och naturvetenskap är av avgörande betydelse när vi arbetar med övertaliga inom dessa områden. Övriga kunskaper som kommer väl till pass är krishantering, stresshantering, skriftlig samt muntlig kommunikation och presentations-teknik. Med vår hjälp kommer den övertalige snabbare fram till en ny sysselsättning. Empyreal samarbetar gärna med partners när vi behöver bredda kompetensen eller kunna ta emot fler övertaliga. Vårt samarbete med Ellgiza är ett exempel på detta. Samarbetet är närmare beskrivet i dokumentet ”Samarbete med Ellgiza”.

 

Omdömen från Empyreals kunder finner du under Kunderna.