Om Empyreal
 


Ander Gustavsson startade Empyreal våren 2000. Ordet empyreal är engelskt och härstammar från grekiskans empyren, gudarnas boning. Ordet översätts bland annat med ”strålande av ljus”. Ljus samt kraft, glädje och empati präglar Empyreals arbete med människor.
 

Varför skall du anlita Empyreal och vad är företagets kännetecken?
 

  - Erfarenhet och kunskap både från teknik och naturvetenskap samt ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och kommunikation.
  - Människonära engagemang. Vi har ett empatiskt förhållningssätt. Ställer de utmanande och tuffa frågorna som behövs för att driva en utveckling framåt. Dock på ett kärleksfullt sätt.
  - Kundanpassat och situationsanpassat arbetssätt.
  - Stor kompetensbredd.
  - Upplevelsebaserad inlärning med stor delaktighet av deltagarna. Det ger en kompetens som består.

Anders arbetar med människor i förändring sedan början av 1990-talet. Arbetsuppgifterna finns beskrivna under rubriken Arbetssätt & resultat. Arbetsrollerna omfattar föreläsare, utbildare, utredare, coach, mentor och processledare. Mer information om Anders finner du i hans konsultprofil. Han har sin bakgrund i teknik och naturvetenskap, framför allt kemi. Är docent och har arbetat drygt 30 år inom kemiområdet. Han startade Empyreal efter forsknings- och utvecklingsarbete på Kungliga Tekniska Högskolan och inom läkemedelsindustrin.